News

הקשר בין טמפרטורה ובין רעילות אמוניה

אמוניה הינו גז רעיל המומס במים ומסוכן לדגי הנוי באקווריום. ישנם כמה מקורות לאמוניה באקווריום כגון רקבון של צמחים או אצות, דג מת שנרקב במים מזון שלא נאכל אך המקור העיקרי לאמוניה במי האקווריום הינו הפרשות דגי הנוי או חסרי החוליות החיים באקווריום.  מחזור חנקן: בהקמת אקווריום חדש אנחנו נשמע מושגים כגון יצירת סייקל או בעברית מחזור החנקן. מחזור החנקן נוצר לבד אם תרצו או לא תרצו. יש דרכים לזרז אותו ויש דרכים להעביר סייקל מאקווריום פעיל אבל הדרך הבטוחה ביותר היא לתת לטבע לעבוד כמו שהטבע רוצה לעבוד וזאת על ידי איכלוס איטי ומתון החלפות מים בתדירות גבוהה ושמירה...

Read more →